Workflow

Workflows zijn onontbeerlijk om een strikte navolging van interne procedures te garanderen. De eXcelans workflow module laat u toe om workflows vooraf te definiëren op een gebruiksvriendelijke en visueel herkenbare manier.

Aan de hand van statussen en condities kan de workflow dynamisch reageren op input van de gebruikers.

In de workflowmodule kan u:

  • Zelf uw workflow aan de hand van de gebruiksvriendelijke workflow-editor ontwerpen. In deze editor kan u op een schematische manier uw workflow opbouwen en zodoende bepalen welke stappen nodig zijn om een taak te voltooien.
  • Een taak doorsturen naar gebruikers of groepen van gebruikers. De status die aan een taak toegekend wordt zal bepalen welke weg deze taak volgt in de workflow.
  • Condities en formules aan de workflow toevoegen. Daardoor kan u bijvoorbeeld de deadline van de taak laten afhangen van de gevolgde weg in de workflow.
  • In de workflow bepalen dat een actie tot gevolg heeft dat een nieuwe taak gecreëerd wordt.
  • Per flowstap bepalen of de gebruiker verplicht is om de gespendeerde tijd in te geven.