Front en backend Supportersfederatie Club Brugge

02.06.2015

De Supportersfederatie van Club Brugge had de wens om te kunnen starten met het online reserveren van tickets door hun leden voor uitmatchen van Club Brugge. 

Eveneens was er dringend nood aan een heropfrissing van hun website. Cogenius werd geselecteerd als partner om een nieuwe front- en backend te ontwikkelen voor de onderliggende supporterclubs.

Om een zo rijk mogelijke ervaring te presenteren voor de gebruiker werd er intensief gebruik gemaakt van MVVM pattern (knockout.js) en Javascript op de clients en het Cogenius framework (.NET) op de server.

Een van de zaken die zeer belangrijk was, was het kunnen inlezen van de eID kaarten van de leden. Het inlezen van de kaart is voor de gebruiker zeer simpel in gebruik en vereist geen extra software.

De applicatie is 'webscale' door gebruik te maken van de cloud services van Microsoft Azure.