Development

Cogenius is de ideale partner voor al uw behoeftes inzake (maat)ontwikkeling van software.

Bij de maatontwikkeling wordt geen gebruik gemaakt van ellenlange analyse-documenten of methodologiën die veel tijd (en geld) opslorpen. De analyse is altijd zeer to-the-point en vooral : aanpasbaar. Er wordt rekening gehouden met het feit dat een groot deel van de gewenste functionaliteiten maar tijdens de effectieve ontwikkeling naar boven zullen komen.

Voor uw projecten zal niet a priori gekozen worden voor de recentste (gehypte) technologieën maar wel voor die technologieën die hun waarde bewezen hebben en die de beste kosten/baten ratio hebben in functie van het voorgelegde project.

Het voornaamste kenmerk van Cogenius inzake ontwikkeling is een pragmatische aanpak van de problematiek en korte analyse-oplevering-testing cycli. Hiervoor wordt de agile methodologie gebruikt.

Wat de ontwikkelingstools betreft is Cogenius gespecialiseerd in het gebruik van de Microsoft .NET techologieën. Alle types client-toepassingen zijn mogelijk: Windows Forms, ASP.NET/MVC, WPF/Silverlight en HTML/Javascript.